DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Planety

Databáze planet

Významné a obydlené planety v Alfa a Beta kvadrantu z databáze hvězdné flotily:

 

Název

Obrázek Mapa Třída
Průměr
(Hvězdný systém)
Warp
[Přislušnost]
Populace
Popis

Alpha Centauri

Třída  M
11.265 km
(Alpha Centauri)
2066 AD (vyměněno)   

[UPF]
(Centauran) 3.000 mil

Je to nejbližší hvězdný systém sluneční soustavy a skládá se z binárního páru, Alfa Centauri A a B ( spektrální třídy G2 V a V K1), a třetí, vzdálenější společník, Alpha Centauri C, nebo " Proxima Centauri . " Alfa Centauri je sedmá planeta systému a je domovem humanoidního druhu Centauran. Je také jedním ze zakládajících členů federace. Planeta má dva měsíce, sloužící jako těžební kolonie. Povrch je pokryt vodou ze 70% a na něm jsou malé ostrovy rozprostřené po celé planetě. V roce 2066 vyměnili s Tellary svoji teraformační technologii za warpovou. Na planetě sídlí významná Meziplanetární obchodní společnost a na oběžné dráze jsou umístěny Federální hvězdné doky. 

Andoria

Třída P  (Měsíc)
10.084 km 
(Andor)
1154 AD

[UPF]
(Andorian) 1.600 mil
(Aenar) 2 mil

Andoria je ledový měsíc, obíhající kolem plynného obra. Je domovem dvou příbuzných humanoidních druhů, Andorianů a Aenarů. Andoriané jsou spoluzakladatelé Spojené federace planet, vášniví válečníci, zatímco Aenarové jsou pacifisté, jsou slepí, ale jsou telepaté. Planeta má kyslíkovou atmosféru podobnou pozemské, ovšem je velmi chladná. Teploty na povrchu jen výjimečně dosahují hodnot nad nulou. Obě andorianské rasy žijí v podzemních městech a využívají zejména geotermální energii. Andoria je kupodivu považována za turisticky atraktivní místo, kde je možné věnovat se horolezectví.

Bajor

Třída M
13.822 km 
(Bajor)
.... 

[UPF]
(Bajoran) 3.800 mil 
Bajor je sedmá planeta (7/14) v systému Bajor. Je domovským světem jednoho z nejstarších druhů v Alfa kvadrantu, Bajoranů. V minulosti byli Bajor a jeho kolonie napadeny a anektovány válečnickým druhem Cardassianů, kteří planetu okupovali množství let, až do zásahu Spojené federace planet, která planetu osvobodila, po válce chránila a snažila se, aby se Bajor stal jedním z členských světů Federace. Bajor má podobnou atmosféru a gravitaci jako země, povrch pokrývá 68% vody a má 5.měsíců. V roce 2369 byla v blízkosti Bajoru objevena jediná známá stabilní červí díra, vedoucí do Gama kvadrantu vzdáleného 70.000 ly.

Bellatrix IV  IVI

Třída O
14.708  km
(Gamma Orionis )
Kolonie 2276
[UPF]
 
(Zaldan) 49,9 mil
(Bolian) 8,5 mil
(Human) 6,4 mil
(Ostatní) 5,6 mil 
Bellatix IV, známý místně jako Trixia, je čtvrtá planeta v systému Bellatrix. Systém se nachází pouhých 50 ly jak od hranice s Tholian shromážděním, tak od hranice s Gorn hegemonie, k tomu necelých 100 ly od hranic Klingonské říše. Planeta byla nejprve osídlena roku 2276 a poté se stala nezávislým členem UFP v roce 2306. Na planetě se nacházejí velmi bohatá naleziště krystalů dilithia. Intenzivní válečné a hornické činnosti způsobil hlasitý odpor proti federaci a separatistické hnutí je aktivní součástí planetární politiky. Aby byl více posílen vliv federace v oblasti, bylo rozhodnuto o stavbě vesmírné stanice na oběžné dráze Bellatrix IV. Planetu pokrývá z 86% obrovský oceán a jen 14% tvoří dva velké a nespočet malých ostrůvků.  

Betazed

Třída M
10.209 km
 (Betazed)
1911 AD
[UPF]
 
(Betazoid)  5.600 mil
(Human) 11 mil
(Centauran) 6 mil
Betazed je pátou planetou systému (5/8) Betazed a je domovským světem telepatického druhu Betazoidů. Betazed je významným členem Spojené federace planet od roku 2363. Planeta má mírné klima a stejnou gravitaci jako země, voda pokrývá 78% povrchu planety, civilizace je soustředěna na několika kontinentech. Betazed každé dva roky hostí důležitou Obchodní konferenci a nachází se zde Betazedská univerzita.  Na planetě vládne matriarchát, a vždy první žena z nejbohatší rodiny se ujímá vlády. 

Bolarus IX

Třída  OOO
(po staru M)
16.356  km
(Bolarus)
2252 AD 
[UPF]
 
(Bolian) 5.700 mil
(Human) 3 mil
Bolarus IX, známá rovněž jako Bolius IX nebo jako Bolias, je devátá planeta (9/13) soustavy Bolarus. Na planetě převládá oceán, ale byla označována za třídu M a má 4 měsíce. Je členem Spojené federace planet. Vyvinul se na ní vyspělý humanoidní druh Boliané. Vzhledem k relativnímu nedostatku půdy na planetě (86% vody), bývají těžké bouřkové fronty přes oceán časté, průměrná teplota je 22°C. Na Bolaru se nachází Bolianský Meziplanetátní výzkumný ústav a Akademie aplikovaných věd. Banka Bolarus je jedna z nejvýznamnějších finančních institucí v Alfa a Beta kvadrantu. Bolarus nikdy neměl vlastní vojenskou sílu, vždy se spoléhal na ochranu federace. Na orbitě čtvrtého měsíce se nacházení opravárenské doky Rim.

Breen  

Třída P PP
10.381 km 
(Breen)
< 2000 AD   
[Breen]
 
(Breenar) 4.000 mil 
Breen je sedmá planeta stejnojmeného binárního systému a je domovem a hlavním městem Breen konfederace. Planeta je velmi chladná, díky jejímu umístění v chladné zóně a teploty se pohybují pod -70°C. Vyskytují se zde časté srážky kapalného uhlovodíku. Tento svět také postrádá hydrosféru, ačkoli má oceány z kapalného metanu, které pokrývají polovinu povrchu planety. Jediné pevniny jsou dva obrovské skalnaté kontinenty, kde se vyvinula vyspělá civilizace Breenů. Na oběžné dráze mají rozsáhlou síť loděnic.  

Canterra II.b 

 
Třída  M
8.935  km
(Canterra)
2361 AD 
[UPF]
 
(Canterrans) 1.850 mil   
Canterra II.b, domovsky nazívaný CantaMia je měsíc třídy M obýhající kolem superobrovské planety třídy T v soustavě Canterra, která svojí gravitací a teplotou působí jako další hvězda v systému. CantaMia je domovským světem humanoidní civilizace Canterranů. Canterrané se při svých prvních cestách do vesmíru setkaly se sousedícím druhem Promerranů, s nimiž navázali styky a další spolupráci. Během několika desítek let urychlili jejich technologický vývoj o několik staletí. V roce 2361 provedli první warpový let a v roce 2363 navázali první kontakt a spolupráci s Federací. Na planetě převládá subtropické prostředí s hustými deštnými pralesy.  

Canterra II.c 

Třída H   HH
7.319  km
(Canterra )
pre Warp  
[UPF]
 
(Promerrans) 271 mil
(Canterrans) 6 mil  
Canterra II.c, domovsky nazívaný CantaPrea je měsíc třídy H obýhající kolem superobrovské planety třídy T v soustavě Canterra, která svojí gravitací a teplotou působí jako další hvězda v systému. CantaPrea je domovským světem méně vyvinuté humanoidní civilizace (na úrovni 19.stol.země) Promerranů. Planeta je nehostinná, pouštního typu s častými oázami vegetace, kde vzkvétá civilizace. Místní civilizace byla citelně dotknuta kontaktem s Canterrany, kteří jejich rozvoj urychlili o několik staletí. Na planetě působí několik Canterranských těžebních společností, ale i mnoho vzdělávacích institucí, pomáhající Promerranům v jejich rozvoji. 

Capella IV

Třída  M
11.916 km
(Capella)
 Protektorát
[UPF]
 
(Capelans) 160.000 
Capella IV, také známý jako Ceres nebo Alpha Aurigae IV,  je čtvrtá planeta (4/4) v Alpha Aurigae hvězdném systému. Je bohatá na vzácné minerály Topalin. Na planetě Capella IV existuje středověku podobná kultura se spletitými zvyklostmi a tradicemi. V roce 2267 byla planeta napadena Klingony. Za pomoci Federace byl útok odražen a planeta byla vyhlášena protektorátem UPF.  

Cardassia Prime

Třída  M
12.437  km
(Cardassia)
1952 AD 
[CAR]
 
(Cardassian) 7.000 mil  
Cardassie Prime je šestá planeta v systému Cardassia a je jedna ze tří obydlených planet. Planeta má silnou a těžkou atmosféru a je teplejší a vlhčí než země. Má pravděpodobně tři měsíce. Cardassia Prime je domovským světem vyspělého humanoidního druhu Cardassianů a ve 24. století také hlavní planetou vesmírného státního útvaru Cardassijské unie. Planeta utrpěla velké poškození při konci války s Federací, při níž Cardassiané byli spojenci Dominionu.  

Cestus III

Třída  M
11.069  km
(Cestus)
Kolonie 2258   
[UPF]
 
(Human) 28,6 mil
 (Gorn) 7,2 mil
 (Ostatní) 0,3 mil 
Kolonie Federace v blízkosti Gorn Hegemony byla založena již v roce 2258. V roce 2267 byla zničena Gorny, kteří si na planetu dělali nároky, ale posléze uznali chybu a planetu podstoupily opět Federaci. Nyní na planetě žijí Gornové s Federací v míru a planeta velmi prosperuje svým zemědělstvím a těžbou nerostných surovin. Klima planety je velmi suché, přesto se teploty pohybují pod 30°C. Většina populace je soustředěna do měst na největším jižním kontinentu.  

Cestus IV

Třída  M
(původně Q)
9.712  km
(Cestus)
Kolonie 2385   
[UPF]
 
(UPF) 3.000  
Cestus IV byla dříve planetou třídy Q s nepravidelnou oběžnou dráhou, která způsobovala poklesy teplot o více než 150 °C. V roce 2348 zasáhl planetu obrovský úlomek  asteroidu, který odklonil planetu z její oběžné dráhy a usadil planetu v Ekosféře. Díky tomu se, po ustálení prachu v atmosféře po planetární kolizi, teploty na planetě stabilizovali. Kolize způsobila také geologické změny a umožnila vznik bohatých nalezišt kristalů dilithium . Oběžná dráha se nyní udržuje v obyvatelné zóně a jeden ciklus trvá 9 měsíců, 18 dní. V roce 2385 byla postavena první těžební základna na planetě, federální těžařskou společností CMC. 

Deneva

Třída  M
6.919 km
(Deneva)
Kolonie 2156  
[UPF]
 
(Human) 1,5 mil 
Planeta Deneva, také známá jako Kappa Fornicus III se nachází v systému Fornicus Kappa. Je to planeta, na níž se nejspíš nevyvinul inteligentní život. Kolonie sloužila jako zásobovací základna pro důlní zařízení v pásu asteroidů a jejich personál. Je pravděpodobné, že denevanské krystaly pocházejí z Deneva Prime.

Earth

Třída M
12.742  km
(Sol)
2063 AD  
[UPF]
 
(Human) 10.600 mil
(Ostatní) 8 mil
Země je třetí planeta soustavy hvězdy Sol neboli Slunce, původně jediná obydlené. Obíhá kolem ní jeden měsíc zvaný Měsíc nebo Luna. Země se stala centrem rozsáhlé vesmírné Spojené federace planet. Oficiální první kontakt lidí ze Země s mimozemšťany proběhl v roce 2064. Planeta má mírné klima a atmosféru, povrch pokrývá 70,8% voda, pevninu tvoří pět hlavních kontinentů a ostrovy. Na planetě se mimo jiné nachází sídlo vlády Federace, velitelství Hvězdné flotili a Akademie hvězdné flotily.

Ferenginar

Třída M
16.761  km
(Ferenginar)
1947 AD (koupeno)   
[FER]
 
(Ferengi) 78.200 mil
Ferenginar, také známý jako Ferengal, je čtvrtá planeta v systému Idrilon Ventarus a je mateřskou planetou úskočného, lstivého a majetkem a penězi posedlého druhu Ferengů. Ferengové jsou v alfa kvadrantu nejznámějšími obchodníky. Ferenginar je neustále skrápěn deštěm před nimiž  je chrání veliké kopule. Ekonomika , která se řídí Pravidly zisku, je pro Ferengy nejdůležitější věcí v životě.

Galor IV

Třída K
6.297 km
(Galor)
Kolonie 2267    
[UPF]
 
(Centauran)  310.000
(Human)  250.000
(Tellarite)  45.000
(Vulcan)  24.000
(other)  15.000  
Galor IV je čtvrtá planeta soustavy Galor (4/9).  Jeho povrch je skalnatý a bez života s nedýchatelnou atmosférou obsahující množství plynů. Planetu zužují neustálé bouře. Skalnatý svět je bohatý na průmyslové minerály a proto zde byla vybudována těžební kolonie. Planeta se postupem času stala důležitým výzkumným centrem Federace. Studium kybernetiky a robotiky vedlo k založení pobočky Daystromova institutu technologie v rove 2315. 

Iconia

Třída M
10.196  km
(Iconia)
Kolonie 2380     
[UPF]
 
(Human) 12.000 
Iconia je obyvatelná, ovšem zhruba 200.000 let neobývaná planeta v prostoru neutrální zóny mezi Federací a Romulanským hvězdným impériem. Vyvinul se na ní inteligentní druh Iconianů, kteří dosáhli mimořádně vysokého stupně technologického rozvoje. Povrch planety byl zdevastován masivním bombardováním. Pokud se některým Iconianům podařilo uniknout bránami, není o nich nic známo. Iconia byla dlouho považována za mýtus jako Aldea, informace o její lokaci byly původně zapomenuty. Federace založila na planetě malou vědeckou základnu, která zde provádí archeologický výzkum a vykopávky.  

Mars

Třída M
(původně K)
6.787  km
(Sol)
Kolonie 2103   
[UPF]
 
(Human) 133,8 mil
Mars je čtvrtá planeta Sluneční soustavy. Mars je lidmi kolonizovaná planeta. V roce 2155 již probíhala terraformace, a atmosféra byla dýchatelná. V té době se zde nacházelo takzvané verteronové pole, zbraň, která byla schopna zničit asteroidy či komety které by ohrožovali Zemi či její kolonie ve Sluneční soustavě. První oficiální kolonie však byla na Marsu zřízena již dávno před tím, v roce 2103. V později vybudované kolonii Utopia Planitia se projektují vesmírné lodě Hvězdné flotily, a přímo nad kolonií, na oběžné dráze se nachází klíčové stavební doky Hvězdné flotily.

Nausicaa

Třída  M
19.012   km
(Athens )
2100 AD (ukradeno)  
[Nausicaa]
(Nausicaan) 1,9 mil 
Nausica je pátá planeta obýhající žluto-bílou hvězdu třídy F. Přestože planeta nemá žádné oceány, její povrch pokrývá ze 40% voda. Pevnina je převážně suchá a skalnatá, pouze u rovníhu se vyskytuje hustý pás lesů. Klima je větrné s častými bouřkami, které jsou po velké ekologické katastrofě nebezpečné a plné kyselých dešťů. Planeta je domovem násilnické civilizace Nausicaanů.  

Qo'nos

Třída  M
18.200  km
(Qo'nos)
930 AD  
[KLI]
(Klingon) 3.840 mil
Qo'noS je hlavní planetou Klingonské říše. Sídlí zde všechny instituce impéria, nachází se tu také císařský palác. Planeta má jediný superkontinent a obrovský oceán, díky vychýlené ose převládá divoké počasí s rychlými změnami. Qo'noS utrpěl značnou katastrofu, když na měsíci Praxis explodovalo obrovské zařízení na výrobu energie zásobující značnou část Klingonské říše. Šoková vlna po explozi vážně poškodila ozónovou vrstvu planety. Vypadalo to, že ji bude nutné evakuovat, případně zcela opustit. Tato událost vedla ve svém důsledku k uvolnění vztahů mezi Klingonskou říší a Federací a k podepsání Khitomerských dohod.

Remus

Třída  Q
6.874   km
(Romulus)
Kolonie   
[ROM]
(Reman) 230 mil
Remus je třetí planeta v soustavě, která je z nedostatku přesnějšího označení nazývána Romulanská. Má mimořádně pomalou rotaci kolem vlastní osy, takže je ke slunci soustavy přivrácena stále stejnou stranou. Spolu se sousední planetou, Romulem, jsou často nazývány sesterskými planetami. Nejpravděpodobnější je, že se jedná o binární planety, které se otáčejí kolem společného těžiště systému, podobně jako Země a Měsíc. Na jedné polokouli je tedy neustále světlo a na druhé neustálá tma. Na planetě jsou bohatá ložiska ceněného dilithia. Je obydlen druhem Rémanů, kteří se po příchodu Romulanů stali v podstatě jejich otroky.

Risa

Třída M
11.582  km
(Risa)
   bez warpu
[UPF]
 
(Risans) 2.800 mil
(Turisté) 1.300 mil   
Risa je planeta třídy M v binární soustavě a má dva měsíce. Je to domovský svět velmi vyspělého druhu Risanů a je členem Spojené federace planet. Už nejpozději od 22. století, ještě před vznikem Federace, byla známá jako skvělé místo pro rekreaci mnoha vesmírem cestujících druhů. Stala se jí díky svým technologicky vyspělým obyvatelům, kteří ji z velmi deštivé a geologicky aktivní planety proměnili pomocí sítě stanic na ovládání počasí a seismických regulátorů v příjemný, v pozemském termínu subtropický ráj. Příjemný pobyt návštěvníků umocňují sami Risané, kteří jsou mimořádně pohostinný druh. Planeta je považována za jednu z nejkrásnějších planet v galaxii.

Romulus

Třída  M
11.437   km
(Romulus)
320 AD     
[ROM]
 
(Romulan) 18.000 mil
Romulus je centrem Romulanského impérie, a domovem Romulanů. Sídlí zde všechny důležité instituce tohoto státu. Na planetu, která byla s největší pravděpodobností neobydlená, přiletěli Romulani po své pouti z Vulkanu, která začala kolem roku 400 pozemského letopočtu. Stala se jejich novým domovským světem a posléze centrem říše tvořené dalšími kolonizovanými planetami, tzv. Romulanského hvězdného impéria. Spolu se sousední planetou, Remem, jsou často nazývány sesterskými planetami. Nejpravděpodobnější je, že se jedná o binární planety, které se otáčejí kolem společného těžiště systému, podobně jako Země a Měsíc. Romulus a Remus jsou jména, která oběma planetám, druhům a celé říši dali lidé.

Talos IV

Třída   M
11.595  km
(Talos)
před 500.000 lety       
[---]
 
(Talosians) ???
Talosianská civilizace kdysi vzkvétala na povrchu planety a byly schopní warpu již před půl milionem let. Bohužel před více než 200.000 lety, bojovali v kataklyzmatické válce, takže velká část povrchu planety se stala neobyvatelnou. Zbytky obyvatelstva nyní žije v podzemí a mají telepatické schopnosti. Vytvářejí si vlastní telepatický svět, kam uvězní každého, kdo se ocitne v blízkosti jejich planety. Proto je kolem Talos nařízena přísná karanténa do doby, než se vyvine nástroj pro snímání rozdílu mezi realitou a snem.
 NAŘÍZENÍ UPF č.7: Žádný člen Flotily nesmí za žádnou cenu a za jakýchkoliv okolností navštívit planetu Talos IV. Toto nařízení potlačuje platnost Nařízení 6. Jakékoliv porušení tohoto nařízení se trestá smrtí. 

Tellar

Třída   M
12.956  km
(Tellar)
1967 AD      
[UPF]
 
(Tellarite) 7.700 mil
(Ostatní) 13 mil 
Tellar, známá také jako Tellarus nebok Miracht je pátou planetou Tellar systému a má dva měsíce. Planeta je domovským světem Tellaritů, kteří jsou spoluzakladateli Spojené federace planet. Povrch Tellaru byl známý pro neobvykle suché a neaktivní klima s tím, že je po většinu času slunečné ve všech lokalitách. Díky nedostatku povrchové vody a malého odpařování a srážek převládají studenější podmínky než na zemi. Na planetě je umístěna hlavní výcviková základna rozvědky hvězdné flotily a na orbitě se nachází významné stavebné doky federace. 

Trill

Třída  M
9.108  km
(Trill)
< 2245  AD       
[UPF]
 
(Trill) 650 mil
(Symbiont) 11 mil  
Trill je domovským světem dvou druhů Trillů; humanoidů a larev. Oba tyto druhy spolu koexistují v harmonii a symbióze. Díky spekrtálnímu záření vypadá obloha modrozeleně, moře nafialověle a skály mají namodralou barvu. Ministerstvo vědy a vzdělávání plní podobnou úlohu jako Vulkánská akademie věd. Specializují se na studium podprostorových anomálií a červích děr.   

Vulcan

Třída  M
13.637  km
(40 Eridani A )
320 AD      
[UPF]
 
(Vulcan) 4.900 mil 
Vulkan je druhá planeta ze sedmy planet obíhajících hvězdu 40 Eridani A a je domovským světem vyspělého humanoidního druhu Vulkanců a potažmo Romulanů a vymřelých Debrunů. Planeta nemá žádné měsíce, má ale sesterskou planetu. Vulkan je o něco větší než Země, její obyvatelé Vulkanci mají tedy v důsledku vyšší gravitace větší sílu než lidé. Klima na planetě je také méně přívětivé než je pozemský průměr: atmosféra má nižší obsah kyslíku a teploty jsou vyšší. V důsledku toho je Vulkan drsný, víceméně vyprahlý svět s velkými pouštěmi, navíc s řadou aktivních sopek. Vulkán patří k pouštním planetám, vyskytují se na něm ale i dvě mělká a teplá moře, které pokrývají 28% povrchu. Nejvýznamnější institucí je Vulkánská akademie věd a na orbitě jsou umístěny jedny z největších loděnic federace.

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz


Toto jsou mé osobní stránky kde si jen tak hraji, shromažďuji informace, přetvářím obrázky, vymýšlím si příběhy a tak podobně. Pokud mě chcete inspirovat, nebo mi dát nějaké zajímavé informace, napište mi, děkuji: